PersberichtHOW nieuwe huurdersorganisatie van Woonplus

De leden van het bestuur van de nieuwe huurdersorganisatie HOW: (v.l.n.r.) Ljubinka Bencun, Milli Ramazan, Jolanda van Wijnen, Theo Schoenmakers, Minelfa Koranchie en Jan van Oossanen.(fotograaf: Jan van der Ploeg)

Officiële start van de ‘HOW’ Nieuwe huurdersorganisatie voor huurders Woonplus
Sinds 1 januari worden huurders van Woonplus Schiedam vertegenwoordigd door een nieuwe organisatie: de Stichting Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW).
De HOW neemt de belangenbehartiging over van het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO). Vandaag is de officiële bekendmaking.

Tot nu toe trad het SOBO op als vertegenwoordiger van de huurders van Woonplus.
Het SOBO heeft een bredere doelgroep: huurders van diverse verhuurders, kopers, VvE’s en diverse sociale partners. Ingegeven door de Woningwet en de behoefte om meer rechtstreeks met de eigen huurders te overleggen, startte Woonplus dit voorjaar het traject voor de oprichting van een nieuwe onafhankelijke huurdersorganisatie.

Rol van de HOW
De HOW is een stichting die het collectief van huurders van Woonplus Schiedam vertegenwoordigt. De huurdersorganisatie overlegt met Woonplus over onderwerpen als het onderhoud van woningen, de huurprijzen en plannen voor het slopen van woningen. Daarnaast kan de HOW zelf onderwerpen op de overlegagenda zetten en kunnen deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg.

Bestuur
Het bestuur van de HOW bestaat uit maximaal zeven leden. Zes huurders, met uiteenlopende achtergrond, leeftijd en ervaring en wonend in verschillende Schiedamse buurten, hebben zich voor de op te richten stichting gemeld en vormen nu het bestuur. Naast drie geboren Schiedammers bestaat het HOW-bestuur uit leden die werden geboren op Curacao, in Bosnië en in Rotterdam.
Milli Ramazan (33, Nieuwland) is vrijwilliger bij het Promotieteam Nieuwland.
Jolanda van Wijnen (54, Zuid) kwam in beeld vanwege haar kritische inzet voor de bewoners van de Wetenschappersbuurt.
Jan van Oossanen (66, Groenoord) is actief in de Huurdersbelangenvereniging Groenoord waar hij o.a. waakt over onderhouds- en stookkosten.
Lubi Bencun (44, Centrum, penningmeester) viel op door haar inzet voor een schone, hele en veilige buurt in de binnenstad.
Minelfa Koranchie (24, Nieuwland, secretaris) toonde zich een kritische huurder toen zaken rond haar woning niet zo goed verliepen.
Theo Schoenmakers (64, Centrum, voorzitter) is volgens zijn twitteraccount “wereldberoemd in Schiedam en omstreken”.

Voor meer informatie:
Theo Schoenmakers
Voorzitter
Huurdersbelangen Organisatie Woonplus
tel: 06 42 14 05 04
mail: schoenmakers@aol.nl

Richard Hegeman
Voorzitter Communicatieadviseur Woonplus Schiedam
tel: (010) 204 52 62 / 06 51 56 19 26
mail: rhe@woonplus.nl

Comments are closed.