Deprecated: Optional parameter $depth declared before required parameter $output is implicitly treated as a required parameter in /home/public/sites/www.bvsoschiedam.nl/wp/wp-content/themes/gridiculous/functions.php on line 616
Particuliere woningverbetering | Particuliere woningverbetering – BVSO Particuliere woningverbetering – BVSO

Particuliere woningverbetering

De bewonersvereniging Schiedam-Oost volgt de verrichtingen rond de
particuliere woningverbetering op de voet. En dat al vanaf ongeveer 2004
toen het gemeentelijk beleid rond de woningverbetering op gang kwam.
Vooral vanuit Schiedam Oost kwam de vraag om de particuliere
woningverbetering min of meer bij de eigenaren af te dwingen vanwege de
vele woningen die nog worden verhuurd door particuliere verhuurders. En
onder deze verhuurders zijn er velen die het met het onderhoud van hun
verhuurde woningen niet zo nauw nemen. In 2004 werden er in
Oost, en ook in de wijken West en Zuid, gebieden aangewezen waar het
beleid van verbetering vorm kon krijgen. Het gaat in eerste aanleg om
wel 2800 woningen. Van iedere woning wordt een bouwkundig rapport
gemaakt en hierin wordt het voor de eigenaren duidelijk wat er moet
gebeuren. Om de werkzaamheden te financieren kunnen de eigenaren een
lening afsluiten met een laag rente percentage. De medewerkers van het
Servicepunt Woningverbetering begeleiden de werkzaamheden. In de jaren na 2004
zijn de gebieden uitgebreid en het totaal aantal woningen dat in beeld
is komt uit op ruim 5000. Ook gebieden in het Centrum zijn toegevoegd.
Een speciale werkgroep begeleidt het beleid rond deze vorm van
woningverbetering en hierin participeren de BVSO, de andere
bewonersverenigingen en de beleidsmensen van de gemeente. Ook geeft de
BVSO aan eigenaren uit de buurt uitleg over de bouwkundige rapporten en
zo nodig kan bekeken worden of alle genoemde werkzaamheden in de
rapporten wel nodig zijn, een soort van second opinion. Tevens biedt de BVSO
de ruimte voor vergaderen van de mensen van het Servicepunt en voor de
bewoners uit de Verenigingen van Eigenaren die in de regel gezamenlijk
voor het opknappen van hun woongebouw staan. Grote zorg heeft de
BVSO voor de problemen van funderingsherstel. In de wijk worden op dit
moment een groot aantal panden gemeten om te zien of ze niet te veel
verzakken. Voor een aantal locaties is door de gemeente aangegeven dat
funderingsherstel aan de orde is. Om precies te zien
hoe precies de regelingen zijn en hoe gebruik gemaakt kan worden gemaakt
van de leningen is de website van de gemeente te raadplegen www.schiedam.nl en
vervolgens doorklikken naar “particuliere woningverbetering”. Ook is een
afspraak te maken met de medewerkers van het Servicepunt
Woningverbetering aan de Lange Nieuwstraat 227 via telefoonnummer
010-238 06 33.