Gezocht: wijze Schiedammers met hart voor hun wijk.

Gezocht: wijze Schiedammers met hart voor hun wijk

De gemeente is op zoek naar bewoners die het college van burgemeester & wethouders willen adviseren over de besteding van een deel van de wijkbudgetten.

Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen een bijdrage uit het wijkbudget vragen. Ze doen dat voor straat- en wijkactiviteiten voor jong en oud,
denk aan sport-en spelmiddagen en wijkfeesten. Het geld kan ook bestemd worden voor het opfleuren van de wijk, denk aan kunst, speeltoestellen
en beplanting.

Elke wijk heeft een regiegroep: Spaland-Sveaparken, Oost, Groenoord, Kethel, Nieuwland, West, Centrum, Zuid en Woudhoek.
Elke regiegroep bestaat uit maximaal zeven inwoners; zij beoordelen de aanvragen en beslissen mee over welke aanvraag voor h├║n wijk wel en welke niet geld krijgt uit het wijkbudget.
Een regiegroep komt een paar keer per jaar bijeen om samen de ingekomen aanvragen te bespreken. Met de voorbereiding mee is een lid per jaar tussen de
15 en de 25 uur bezig.

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Darius Spencer (van Wijkontwikkeling) via 010-2191029 of dm.spencer@schiedam.nl.
Tot en met 30 november 2017 kunnen geïnteresseerde wijkbewoners zich bij hem aanmelden. Meer informatie over de wijkbudgetten en de rol en werkwijze van het regieteam staat op schiedam.nl/hetisjouwwijk

Hoe gaat het verder?

U hebt een gesprek met de wijkprocesmanager die de regiegroep begeleidt. Hij/zij zal u onder andere vragen waarom u bij de regiegroep wilt.
Naast motivatie is het ook van belang dat de regiegroep een goede afspiegeling is van de wijk. Uiteindelijk adviseert de wijkprocesmanager het college van burgemeester en wethouders dat de nieuwe regiegroep-leden officieel benoemt.

Comments are closed.