Gezocht: versterking binnen ons team

Visie en missie van BVSO

Visie
BVSO wil zorgen dat huurders op een prettige manier wonen in wijk Oost en dat zij ondersteuning krijgen bij vragen waar zij als huurder tegenaan lopen.
Om te zorgen dat mensen prettig wonen is de inrichting van de wijk ook van groot belang. Daarom is het wenselijk dat bewoners op een goede manier vertegenwoordigd worden als het gaat om infrastructurele ontwikkelingen in de wijk.

Missie
BVSO ondersteund huurders en eigenaren van woningen in de wijk Oost bij vragen die zij hebben. Dit doen wij zelfstandig dan wel via het SOBO waar wij ons bij hebben aangesloten.
Wij doen dit in face-to-face gesprekken maar ook delen wij informatie via onze website. We zetten hiervoor ook een vraag-antwoord lijst voor maken zodat mensen ook zelf informatie kunnen delen.
Wij nemen als een van de vertegenwoordigers van de bewoners deel aan gesprekken over infrastructurele projecten binnen wijk Oost.
Wij geven over beiden gevraagd en ongevraagd advies maar altijd wel met medeweten en steun van de huurders uit de wijk omdat zij de legitimatie zijn van ons bestaan.

Gezocht versterking binnen ons team

Inleiding
De bewonersvereniging BVSO bestaat al ruim 40 jaar en is een begrip in de wijk. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest waarbij wij als BVSO ook gekeken hebben op welke wijze wij daar onze rol en positie in kunnen nemen.
Wij leggen onze focus op het fungeren als aanspreekpunt voor huurders en eigenaren om te zorgen dat zij de gewenste informatie krijgen over vragen die zij hebben.
Deze vragen beantwoorden wij zelf dan wel zorgen wij de mensen op een goede manier worden doorverwezen naar de juiste organisatie die hen verder kan helpen.
Naast een goede woonsituatie is het ook van belang dat de woonomgeving in orde is. Wij zetten ons dan ook in om goed te weten wat leeft en speelt onder de Oosterlingen zodat we samen met de bewoners zaken kunnen realiseren.
Dit doen we door met mensen te praten maar ook te zoeken naar interactieve manier om met bewoners te communiceren zoals via onze website.

Wat zoeken we
We zoeken uitbreiding voor ons bestuur. Hierbij zijn we op zoek naar mensen die weten wat er in de wijk speelt en ook nieuwe idee├źn hebben om BVSO te profileren maar vooral ook om in contact te komen met bewoners omdat mensen steeds meer gebruik maken van de moderne media.

Verder zijn we ook op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Tijdsinvestering
Het bestuur van BVSO vergadert een keer per maand maar ook gaat ze naar vergaderingen toe.
Men zit dan o.a. met de gemeente, Wijkoverleggen, of het SOBO om de tafel.
Binnen het bestuur worden taken verdeeld zodat we samen kunnen kijken wat het beste past. We zoeken naar wederzijdse flexibiliteit omdat we weten dat iedereen het tegenwoordig druk heeft.

Neem contact op
Woon je in de wijk Oost en heb je interesse in een bestuursfunctie, het penningmeesterschap of wil je je steentje op een andere manier bijdragen aan BVSO neem dan contact op met 010-2450169 of mail naar bvso@kpnmail.nl