Gezocht: Penningmeester bij Edison

Gezocht: Penningmeester

Op zoek naar een uitdagende bestuursfunctie bij een interessante vrijwilligersorganisatie? Wij zoeken met spoed een vrijwillige penningmeester.

Stichting Buurtfietsenstalling Edison, opgericht in 1998, houdt zich in nauwe samenwerking met de Gemeente Schiedam, de ONS groep en de Bewonersvereniging Schiedam Oost, bezig met het creëren en beheren van mogelijkheden voor fietsstalling in Schiedam Oost. Het bestuur van deze stichting bestaat uit 3 personen: mevr. T.M. Boersema (voorzitter en 1e secretaris), mevr. F.M. Kamp (penningmeester), mevr. N. Dijksma (coördinator en 2e secretaris)

Als gevolg van opzegging door de huidige penningmeester komt de functie van penningmeester per 1 april 2018 beschikbaar. Het bestuur van Stichting Buurtfietsenstalling Edison vergadert gemiddeld genomen 4 maal per jaar, tot nu toe in de avonduren. De vergaderlocatie is bij 1 van de bestuursleden thuis.

Functieprofiel penningmeester
Naast de taak van algemeen bestuurslid die collegiaal mee vergadert en meebeslist, zijn de specifieke taken van de penningmeester:
1. Het financiële beheer voeren (boekhouding, opstellen van een financieel jaarverslag, bijhouden van een archief en het afhandelen van de dagelijkse financiële zaken).
2. Het jaarlijks opstellen van de begroting.
3. Het bewaken van de begroting.
4. Het (doen laten) werven van financiële middelen (subsidies, contributies).
5. Het zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen.
6. Het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen.

Het profiel van een penningmeester:
Voorop staat dat de penningmeester plezier in het omgaan met cijfers heeft en zich verbonden voelt met de stichting.

Verder zijn we op zoek naar iemand:
met een financiële achtergrond,
met kennis van het programma Davilex of een ander boekhoudprogramma,
die voldoende tijd kan vrijmaken voor de specifieke taken (gemiddeld 3 uur per week).
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Voor meer informatie en reacties kunt u contact opnemen via info@stichtingedison.nl.

KvK 24285446
ING Bank: NL71INGB0008117351
info@stichtingedison.nl
www.stichtingedison.nl

 

Comments are closed.