Dementie monitor 2018

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek vragen we aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten ons om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Deze en meer vragen stellen we mantelzorgers in de Dementiemonitor Mantelzorg. Zorgt u voor iemand met dementie en wilt u meedoen aan dit onderzoek?
Alzheimer Nederland afdeling Nieuw Waterweg Noord zal de komende maanden de dementiemonitor gaan uitzetten. Janine Lachman en Marcelle Jansen zijn nieuwe bestuursleden van de afdeling NWN. Zij zullen de komende periode helpen zoveel mogelijk vragenlijsten ingevuld te krijgen.

Wij gaan ervan uit dat wij voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis minimaal 25 lijsten per gemeente met uw medewerking kunnen invullen. Op de website van Alzheimer NL is een link aanwezig die leidt naar de digitale vragenlijsten.
De nieuwe bestuursleden stellen zich beschikbaar voor de mantelzorgers, die hulp nodig hebben bij het invullen van de vragenlijst. Zij kunnen op maandag -en of woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur aanwezig zijn op een vooraf af te spreken locatie met een laptop.

Wanneer u vragen heeft of contact wenst, kunt u contact opnemen met onderstaande emailadres
nieuwewaterwegnoord@alzheimer-nederland.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur Alzheimer NWN

Comments are closed.