Deprecated: Optional parameter $depth declared before required parameter $output is implicitly treated as a required parameter in /home/public/sites/www.bvsoschiedam.nl/wp/wp-content/themes/gridiculous/functions.php on line 616
Column | Column – BVSO Column – BVSO

Column

Schieveste

Woontorens op Schieveste, daar schreef ik al eerder over. Ik zei toen dat je dan een beetje moest opschieten, want overal in den lande is men bezig met plannen voor woontorens.Onze wethouder voor bouwen & wonen heeft dat goed begrepen want eind januari presenteerde hij een compleet plan voor het gebied tussen het spoor en de A20 voor maar liefst 3500 woningen. Aan daadkracht ontbreekt het niet bij de wethouder en daar kreeg hij pas nog een prijs voor.

Schieveste is de noorderbuur van Oost. Ooit een bewoond gebied met nog wat bedrijfjes in de sfeer van autosloop en de bewoners hadden hun adres aan de ‘Parallelleweg’. Ook was er natuurlijk die overslag van het huisvuil. De vuilniswagens leegden daar hun inhoud in spoorwagens die werden gereden naar Wijster in Drenthe. Wat er met dat huisvuil gebeurde weet ik niet meer. Wel is er een grote afvalberg waarop fietswedstrijden worden gehouden.Eind jaren ’80 stopte men met de vuiloverslag en het gemeentebestuur vond nu dat er iets fatsoenlijks moest komen op Schieveste. Een nieuw bestemmingsplan voorzag in kantoorbouw en bedrijven richting de grens met Rotterdam.Wonen was uit den boze, omdat de vieze stof en het geluid van het autoverkeer en de spoorwegen dat niet mogelijk maakten. Twee kantoren werden er gebouwd.In de nieuwe eeuw zag men wel in dat het bestemmingsplan niet klopte. De hausse van kantorenbouw was over en nu de metro was gaan rijden, moest men toch wat doen met die grond achter het station.Er werd een nieuw plan gemaakt voor kantoren èn wonen. Schiedam verleidde de DCMR om als eerste een nieuw kantoor neer te zetten. De crisis van enkele jaren later zorgde er voor dat Schieveste niet dat kreeg waar men ophoopte. Alleen het schoolgebouw Lentiz kwam er nog met veel moeite.

En nu 2020: een nieuw plan voor Schieveste, het derde plan dus in enkele decennia.En nu geen gezeur over het bouwen van kantoren en bedrijven, die er nooit zijn gekomen omdat Schiedam steeds te laat was met haar plannen, maar woningen en wel 3500. Gaat het nu wel lukken?“Schieveste wordt de plek voor de dynamische stedeling om te wonen”, zo luidt de lokroep.“De nieuwe bewoners moeten zijn gericht op de openbaar vervoer-voorzieningen en op de faciliteiten die de stad hen kan bieden. Het kunnen jonge en oude mensen zijn, starters of gepensioneerden en expats of locals. De mensen moeten een ding gemeen hebben: de wens om op een dynamische en stedelijke plek te wonen”, zo gaat de werving verder.De locatie dicht bij het openbaar vervoer is weliswaar gunstig voor een intensieve bebouwing, maar zoveel woningen op een betrekkelijk klein stukje grond is teveel van het goede.De Ontwikkelingscombinatie Schieveste gaat aan de slag en als het een beetje meezit gaan in 2021 de eerste heipalen de grond in. De particuliere markt heeft hier dus het initiatief. Ik kan alleen maar hopen dat het goed komt en dat de huren dusdanig worden dat mensen die minder dynamisch zijn, zoals de agent en de onderwijzeres, er ook kunnen gaan wonen. Ik zie het somber in.

Er is ook een zuiderbuur van Oost. Al een paar jaar is het terrein van de Glasfabriek vrij voor herontwikkeling. Hier kan de binnenstad worden uitgebreid en het is een gebied waar de gemeente de leiding zou moeten nemen en waarde woningbouwvereniging zou kunnen bouwen voor de doelgroep.Nee dus, de gemeente heeft ook hier de zaak uit handen gegeven en wel aan ontwikkelaar Whoonapart die adverteert met duurzaam en betaalbaar bouwen op basis van het concept ‘samen doen’. Iets verder ligt het Gusto-terrein. Al jaren wordt hier niet gebouwd vanwege overlast van de havens. Wonderlijk,want deze overlast is toch ‘klein bier’ vergeleken met de situatie op Schieveste.De terreinen Glasfabriek en Gusto zijn samen net zo groot als Schieveste, dus zou Schiedam hier het verschil kunnen maken. Maar ook hier zie ik het somber in.

Terwijl ik deze column schrijf is er al weer een nieuwe woontoren in de maak en nu op de ‘kop van de Singel’. Het wordt een iconisch gebouw. Heeft men nog oog voor de agent en de onderwijzeres?

J. Oosterling