Column

Onafhankelijk

Voor mijn stukje in de decemberkrant ging ik te rade bij de BVSO. Ik had mooie ideeën over de inhoud, maar ik wilde ook weten hoe het er bij de bewonersvereniging voorstond.

Eerst dat voortvarende gemeentebestuur eens de maat nemen, zo dacht ik.

Woontorens op Schieveste zijn natuurlijk plannen uit het verleden. Woningen mochten er toen niet komen vanwege geluidshinder en milieuvervuiling van het verkeer. Als het nu wel kan, zal de milieuwetgeving wel zijn veranderd. Het is dan zaak een beetje op te schieten, want overal aast men onder het motto “bouwen, bouwen, bouwen” op het maken van woontorens. En bouw dan woningen voor de agenten en de onderwijzers en laat dit niet over aan de zogenaamde particuliere markt, omdat je dan torenhoge huren krijgt.

En dan die aanpak van de huisjesmelkers. Het gemeentebestuur dreigt met boetes en de wet Bibob, uw weet wel, dan word je financieel helemaal doorgelicht. Tegen huisjesmelkers vecht de BVSO al jaren en er zijn rechtszaken gevoerd. Ja, de rechter begreep het, alleen de wetgeving van de gemeente was niet op orde en dan sta je een beetje voor schut met je rechtszaak. En de “melkers” gingen gewoon door met hun hoge huren voor tragisch slechte woningen die feitelijk worden betaald met de huurtoeslag, want de Belastingdienst controleert toch bijna niets. Misschien lukt het nu.

En als klap op de vuurpijl zijn er de nieuwe landelijke onderzoeken die aangegeven dat de leefbaarheid in de achterstandswijken achteruit holt. Waar zou dat aan liggen? Vul het maar in.
De eerder genoemde huisjesmelkers die actief blijven en de sociale woningen die alleen nog mogen worden bewoond door mensen met een heel laag inkomen. En waar staan die woningen? Natuurlijk in de slechtste wijken, want in de betere wijken zijn die woningen verkocht of worden duur verhuurd.

Er kwam geen enkele glimlach om de mond bij de BVSO-ers. Zij wisten het wel, die verhalen over de ellende in de wijk en ook zij hadden het nieuws gevolgd en ook zij wisten dat een boos geschreven column niet echt meer werkt.
In de hoofden van de BVSO-ers speelden andere zorgen. De gemeente had laten weten dat de subsidie voor een goed deel op de tocht stond en daarmee het mooie vrijwilligerswerk.

En dan het SOBO, de koepel van de bewonersverenigingen, waar altijd enige hulp vandaan kwam. Daar werken mensen die inspelen op de problemen met name op het gebied van wonen.
Ook het SOBO staat er slecht voor en het lijkt er op dat gemeenten af wil van deze club en het is maar de vraag of zij volgend jaar weer hun subsidie krijgen. Eerst zijn de sociale raadslieden langzaam de nek omgedraaid en nu dreigt hetzelfde te gebeuren voor het onafhankelijke SOBO.

Waar moeten bewoners en huurders dan heen voor een onafhankelijk advies?
Doorsturen naar de wijkondersteuningsteams, zo lijkt het. Lieve mensen, ze helpen goed, maar eigenlijk zijn deze teams een verlengstuk van de gemeente.
En Woonplus? Lange tijd was Woonplus supporter van het SOBO, maar dat is voorbij.
De handel en wandel van Woonplus is inmiddels helemaal onaantastbaar, die trekken zich nergens meer wat van aan. Nadat Woonplus een eigen huurdersoverleg heeft gevormd, lieten zij het eigenwijze en onafhankelijke SOBO vallen.

Waar moeten de Schiedammers nu heen voor een onafhankelijk advies? De BVSO-ers weten het niet en daar zit ik nu met mijn column.

J. Oosterling