Column

Van het gas af

Toen het klimaatakkoord in Parijs werd gesloten leek het allemaal nog niet zo urgent. De afspraken over het verbeteren van het milieu gelden voor de termijn tot 2050 en de uitvoering hiervan is nog ver weg. Maar het besluit dat Nederland van het gas af moet en met als klap op de vuurpijl de sluiting van het gasveld in Groningen in uiterlijk 2030 was wel even schrikken. Tevens mag de komende jaren maar heel weinig gas meer uit grond worden gehaald vanwege het gevaar op aardbevingen.

Ik dacht aanvankelijk dat het zo’n vaart niet zou lopen. Toch laat men nu voor miljarden aan gas in de grond zitten en met dat geld kun je voor alle Oost-Groningers een nieuw aardbevingsbestendig huis bouwen en een tijdelijke wooncontainer voor de ergste gevallen bijleveren.

Dit idee heb ik niet langs zien komen, dus de afsluiting van het Groninger gas zal wel heel serieus zijn. En het vervolg is ook niet mis, want over een paar jaar mogen er geen nieuwe cv-ketels meer worden verkocht en de gasfornuizen zullen dan snel volgen. Verwarmen met warmtepompen en het koken moet elektrisch, zo luidt het devies.

Toch is het allemaal niet zo somber. Op grote schaal worden er interessante projecten uitgevoerd of staan op stapel. Hoewel Nederland behoorlijk achterloopt op de buurlanden, wordt er gewerkt aan bijvoorbeeld windmolenparken op de Noordzee, zonneparken op grote schaal en experimenten met aardwarmte. Alleen de ontwikkeling van de opslag van deze energie hapert nog wat.

Dit zijn activiteiten die de energiemaatschappijen ontwikkelen en worden te zijner tijd onderdeel van de hele energieleverantie. De energievraag wordt dus steeds meer verschoven naar verbruik op basis van elektra met daarbij inmiddels het gemopper van de energietransporteurs die vinden dat het hele net van elektrakabels dan weer te licht zou zijn.

De discussie rond de zogenaamde energietransitie wordt echter steeds meer individueel gemaakt.

En dat heeft directe consequenties voor ons allen. Bewoners van diverse wijken in Nederland hebben al de aanzegging van hun gemeente gehad dat zij op afzienbare tijd hun woningen beter moeten isoleren en dat de omschakeling moet worden gemaakt naar nog slechts het gebruik van elektra.

Het gas gaat er af ! Over wie dat allemaal moet betalen wordt natuurlijk gesteggeld, maar iedereen wordt voorgehouden dat de besparing op het gebruik van energie de grote winstmaker is.

Nu zijn er wijken die zich hiervoor goed lenen. Zoals wijken met eengezinshuizen en vrijstaande huizen die al goed zijn geïsoleerd of waar de isolatie gemakkelijk kan worden aangebracht en meestal zijn de bewoners daar al bezig met zonnepanelen. Of wijken met woongebouwen met een collectieve stookvoorziening die op een andere wijze van warmte kunnen worden voorzien, zoals restwarmte van de industrie, warmte van de vuilverbrandingsovens of de eerder genoemde aardwarmte.

En als je nieuw gaat bouwen dan is het niet zo moeilijk. Er worden al nieuwe woningen opgeleverd zonder gasaansluiting en de verdere nieuwbouw in Buurt 15 zal het ook zonder gas moeten doen.

Maar ja, hoe gaat het nu bij ons in de wijk. Hoe krijg je die oude panden met verschillende woningen op één trap goed geïsoleerd en hoe krijg je daar zonnestroom binnen. En wie moet dat betalen.

Van de verhuurders valt op dit moment niet veel te verwachten en de bewoners, die ook eigenaar zijn, hebben net de particuliere woningverbetering achter de rug en zijn hun schulden nog aan het afbetalen.

Alleen de bewoners in de betere wijken zullen profiteren van de nieuwe energievormen en wij zullen het nog lang op geïmporteerd en relatief duur gas moeten uithouden. Mijn verwachting is dat die hele energietransitie een tweedeling in de maatschappij gaat vormen en voorlopig aan onze wijk voorbij zal gaan.

J. Oosterling