Column

Rotterdamwet

Per 1 januari van dit nieuwe jaar is de Rotterdamwet van kracht geworden in Schiedam.
Een wet die ik een beetje vergeten was. Rotterdam heeft die wet meer dan tien jaar geleden ingevoerd en als ik mij goed herinner was ik er enthousiast over. De wet zou de rust in de wijken weer een beetje terugbrengen en de mensen die overlast gaven zouden makkelijker de wijk uitgezet kunnen worden.
Althans zo zit het in mijn geheugen.

Voor een aantal wijken gold de regel dat je een bepaald inkomen moest hebben om een woning toegewezen te krijgen. Dit betekende dat je gewoon een baan moest hebben, dat je ’s morgens vroeg je bed uit moest en dat je geen tijd had om ’s nachts kabaal te maken.
Als je er werkelijk een puinhoop van maakte moest je in het uiterste geval de stad uit en naar een containerwoning. Nogmaals zo zit het in mijn geheugen.

En nu komt de Rotterdamwet na al die jaren naar Schiedam. Er komt een lichte vrolijkheid over mij, want ik wil wel eens een andere woning. Zo’n woning aan de rand van de stad en in het groen, lekker rustig en niet te groot. Zo’n woning die je krijgt als je heel veel overlast veroorzaakt in de buurt.
Men heeft het over een containerwoning of ook wel een aso-woning. Maar uit wat ik over die woningen lees, blijken het mooie kleine woningen te zijn. Men noemt ze tegenwoordig ook wel liefdevol “tiny houses”. In zo’n woning ben ik hartstikke modern, duurzaam, milieubewust enz.
Bovendien komt er iedere dag een vriendelijke “wooncoach” informeren hoe het met mij gaat.
Een mooi vooruitzicht.

Ik moet dan wel een tijdje overlast veroorzaken, maar dat kan ik wel want ik heb de overlast jaren lang zelf ondervonden. Ik zal mijn vuilzakken over het balkon kieperen, de hond in het portiek laten kakken, mijn rekeningen niet betalen en ’s nachts harde muziek draaien.
Het leek mij verstandig de autoriteiten op de hoogte te brengen van mijn voornemen en zo kon de periode dat ik overlast moest geven om mijn verhuisplannen tot uitvoering te laten komen kort zijn. Dat was ook plezierig voor mijn buren, hoewel ik hen ook wel een tijdje die overlast gunde.

Mijn gang naar het Stadskantoor pakte helaas heel anders uit.
Mij werd al snel te verstaan gegeven dat het niet ging om de Rotterdamwet, maar om de “Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek” en dat de minister van Binnenlandse Zaken hoogstpersoonlijk een akkoord heeft gegeven op de “bijzondere maatregelen” die de gemeente Schiedam voor zijn burgers in petto heeft.
Voor Schiedam-Oost betekent het dat 75 woningen aan de Hogenbanweg (dat zullen wel die woningen van Woonplus zijn) slechts mogen worden toegewezen aan mensen die werk hebben en dat ruim 400 woningen aan de Boerhaavelaan en enkele straten achter het Van ’t Hoffplein niet mogen worden toegewezen aan mensen die elders woonoverlast hebben veroorzaakt of die wat op hun kerfstok hebben.

Slechts op enkele plaatsen worden mensen met een uitkering en mensen die overlast geven geweerd en goed beschouwd stelt de ingevoerde “Rotterdamwet nieuwe stijl” dus allemaal niet zoveel voor.
Want een inkomenstoets voor nieuwe huurders heeft Woonplus al lang op het programma staan. Niet alleen om te kijken of men regulier werk heeft en men de huur kan betalen, maar vooral om te kijken of men niet te veel huurtoeslag gaat ontvangen. Tevens wordt al een tijdje aan hun nieuwe huurders een verklaring van goed gedrag gevraagd die moet zijn afgegeven door de vorige huisbaas.
Dus eigenlijk is er niets nieuws onder de Schiedamse zon.

En tot slot, mijn droom om in mijn “tiny” huis rustig te wonen in het groen gaat in rook op.

J. Oosterling