Maand: april 2019

Agenda en verslag ledenvergadering

24 april 2019

 

 1. Opening

 1. Vaststellen agenda

 1. Verslag van de ledenvergadering van 11 juli 2018

 1. Ingekomen stukken

 1. Jaarstukken 2018 en verslag van de penningmeester

 1. Verslag van de kascommissie à decharge

 1. Benoeming van de kascommissie voor 2019

 1. Begroting 2019 en 2020

 1. Benoeming nieuwe bestuursleden

 1. Terugblik en vooruitkijken door de voorzitter

 1. Rondvraag

 1. Sluiting

Boerhaavelaan 79-3112 LD Schiedam.

Tel. 010-2450169 /e: bvso@kpnmail.nl

klik hier om het verslag te lezen of te downloaden verslag 24 april