Maand: april 2018

Vrienden van Zwembad Zuid

Southbeach Schiedam en Vrienden van Zwembad Zuid slaan handen ineen!

Schiedam – Southbeach Schiedam heeft wederom een toonaangevende partner aan zich weten te binden. Waar het sportiefste gratis evenement van de regio Waterweg de afgelopen jaren was gekoppeld aan de nationale sportweek zal het evenement, dat dit jaar van 3 t/m 8 juli plaatsvindt op de inmiddels bekende Maasboulevard in Schiedam, in de editie 2018 nauw samenwerken met de Vrienden van Zwembad-Zuid en Optisport Schiedam. Verbindende factor zal dit jaar de Paula Kooper sportdag zijn. Deze dag is genoemd naar de in 2015 overleden Paula Kooper. Zij zette zich jarenlang hartstochtelijk in oa voor Zwembad Zuid en voor de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid. Waarop werd besloten een jaarlijkse sportdag aan haar te wijden.

Programma
Concreet zal de samenwerking inhouden dat op bepaalde dagen in de periode van dinsdag 3 juli t/m zondag 8 juli zwemmen voor de bovenbouw van een aantal scholen onderdeel gaat uitmaken van Southbeach in zwembad Zuid. Het ander sportgedeelte vindt op de Maasboulevard plaats, waarvoor de onderbouw ook kan inschrijven.
De samenwerking kan een eerste stap zijn van de verdere ontwikkeling en stimulering van sporten in de wijken van Schiedam, eerst op de twee genoemde locaties, wellicht later op de nieuwe sport-en ontmoetingslocatie langs de Wilhelminahaven nabij Zwembad Zuid.  Mocht blijken dat deze nieuwe sportformule een succes is dan kan daar de komende jaren in elk geval verder uitbreiding aangegeven worden. Van belang is dat beide organisaties kunnen blijven rekenen op de onmisbare inzet van vrijwilligers en ouders van scholen.

Contactpersonen:
Mari Dingenouts, St. Vrienden Zwembad Zuid 06 -10121438
Lisanne van der Veen, Southbeach Schiedam 06 – 52145768
Mischa Keemink Southbeach Schiedam 0640160266

Dementie monitor 2018

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek vragen we aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten ons om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Deze en meer vragen stellen we mantelzorgers in de Dementiemonitor Mantelzorg. Zorgt u voor iemand met dementie en wilt u meedoen aan dit onderzoek?
Alzheimer Nederland afdeling Nieuw Waterweg Noord zal de komende maanden de dementiemonitor gaan uitzetten. Janine Lachman en Marcelle Jansen zijn nieuwe bestuursleden van de afdeling NWN. Zij zullen de komende periode helpen zoveel mogelijk vragenlijsten ingevuld te krijgen.

Wij gaan ervan uit dat wij voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis minimaal 25 lijsten per gemeente met uw medewerking kunnen invullen. Op de website van Alzheimer NL is een link aanwezig die leidt naar de digitale vragenlijsten.
De nieuwe bestuursleden stellen zich beschikbaar voor de mantelzorgers, die hulp nodig hebben bij het invullen van de vragenlijst. Zij kunnen op maandag -en of woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur aanwezig zijn op een vooraf af te spreken locatie met een laptop.

Wanneer u vragen heeft of contact wenst, kunt u contact opnemen met onderstaande emailadres
nieuwewaterwegnoord@alzheimer-nederland.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur Alzheimer NWN