Maand: februari 2018

Gezocht: Penningmeester bij Edison

Gezocht: Penningmeester

Op zoek naar een uitdagende bestuursfunctie bij een interessante vrijwilligersorganisatie? Wij zoeken met spoed een vrijwillige penningmeester.

Stichting Buurtfietsenstalling Edison, opgericht in 1998, houdt zich in nauwe samenwerking met de Gemeente Schiedam, de ONS groep en de Bewonersvereniging Schiedam Oost, bezig met het creëren en beheren van mogelijkheden voor fietsstalling in Schiedam Oost. Het bestuur van deze stichting bestaat uit 3 personen: mevr. T.M. Boersema (voorzitter en 1e secretaris), mevr. F.M. Kamp (penningmeester), mevr. N. Dijksma (coördinator en 2e secretaris)

Als gevolg van opzegging door de huidige penningmeester komt de functie van penningmeester per 1 april 2018 beschikbaar. Het bestuur van Stichting Buurtfietsenstalling Edison vergadert gemiddeld genomen 4 maal per jaar, tot nu toe in de avonduren. De vergaderlocatie is bij 1 van de bestuursleden thuis.

Functieprofiel penningmeester
Naast de taak van algemeen bestuurslid die collegiaal mee vergadert en meebeslist, zijn de specifieke taken van de penningmeester:
1. Het financiële beheer voeren (boekhouding, opstellen van een financieel jaarverslag, bijhouden van een archief en het afhandelen van de dagelijkse financiële zaken).
2. Het jaarlijks opstellen van de begroting.
3. Het bewaken van de begroting.
4. Het (doen laten) werven van financiële middelen (subsidies, contributies).
5. Het zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen.
6. Het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen.

Het profiel van een penningmeester:
Voorop staat dat de penningmeester plezier in het omgaan met cijfers heeft en zich verbonden voelt met de stichting.

Verder zijn we op zoek naar iemand:
met een financiële achtergrond,
met kennis van het programma Davilex of een ander boekhoudprogramma,
die voldoende tijd kan vrijmaken voor de specifieke taken (gemiddeld 3 uur per week).
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Voor meer informatie en reacties kunt u contact opnemen via info@stichtingedison.nl.

KvK 24285446
ING Bank: NL71INGB0008117351
info@stichtingedison.nl
www.stichtingedison.nl

 

Landelijke Opschoondag 2018

Beste Supporter van Schoon,

Op 24 maart is het Landelijke Opschoondag. Een belangrijk moment, waar we nu al ontzettend naar uitkijken. Tijdens de Landelijke Opschoondag komt namelijk alles samen waar Supporters van Schoon, Trado en de gemeente Schiedam zich sterk voor maken: samenwerken voor een schonere buurt én voor meer bewustzijn rondom zwerfafval. Hoe meer Supporters zich laten zien deze dag, hoe groter het effect. Meld dus snel je actie aan!

Een actie kan bijvoorbeeld bestaan uit het samen schoonmaken en / of opfleuren van de straat met de buren. Iedere groep die zich aanmeldt ontvangt een opschoonset van de gemeente en frado met vuilniszakken, bezems, prikstokken, veger en blik, hesjes en handschoenen. Extra materiaal nodig? Geef het aan en we kijken wat we kunnen regelen. Aanmelden kan via bijgaand formulier. Graag voor 8 maart 2018 zodat we voorbereidingen kunnen treffen.

Alle scholen die rondom deze datum een schoonmaakactie organiseren krijgen een mooie beloning. Het programma wordt na $ maart op www.schiedam.nl bekend gemaakt. Voor meer informatie of behoefle aan verdere ondersteuning kan contact opgenomen worden met de wijkprocesmanager, zie hiervoor de gegevens onderaan de uitnodiging.
We hopen dat u (weer) meedoet!

Met vriendelijke groet,

Mevrouw N. Cup
Procesmanager Afval en Reiniging

Aanmeldformulier landelijke opschoondag 2018

Carnavalsdisco in Oost

Voor de kleinsten in de wijk (groep 1 t/m 8) is er komende vrijdag nog een leuke Carnavalsdisco waarbij, net als bij de vorige disco, ouders zijn uitgenodigd om mee te dansen. Uiteraard is het de bedoeling dat de kinderen verkleed komen en het mooist verklede kind wint natuurlijk de hoofdprijs!

Het toegangskaartje is weer 1 euro (incl. welkomstdrankje en hapjes)

Datum/tijd:

16 feb. a.s. van 18:30 – 21:30

Locatie:

Wijkcentrum Oost – grote zaal

-Voor de periode tot aan de grote vakantie (t/m mei) staat er nog een aantal vrijdagdisco’s voor groep 1-8 op het programma, waarbij ook de ouders steeds zijn uitgenodigd.

-Voor oudere wijkbewoners worden er een paar zaterdagdisco’s georganiseerd. De eerste vindt plaats op 24 maart als Hup-Holland-Hup Disco. Daarover later meer.

Met vriendelijke groet,

Ed Karsseboom
Wijkcentrum Oost
Boerhaavelaan 79
3112 LD Schiedam
http://www.dock.nl/ – info@dock.nl

Zaalverhuur

Wijkcentrum Oost

Boerhaavelaan 79

3112 LD

Wilt u een zaal huren voor o.a. een kinderverjaardag, trouwfeest of een baby shower bel dan met Wijkcentrum Oost 010-2451818 of mail voor informatie naar

esparreboom@dock.nl

PersberichtHOW nieuwe huurdersorganisatie van Woonplus

De leden van het bestuur van de nieuwe huurdersorganisatie HOW: (v.l.n.r.) Ljubinka Bencun, Milli Ramazan, Jolanda van Wijnen, Theo Schoenmakers, Minelfa Koranchie en Jan van Oossanen.(fotograaf: Jan van der Ploeg)

Officiële start van de ‘HOW’ Nieuwe huurdersorganisatie voor huurders Woonplus
Sinds 1 januari worden huurders van Woonplus Schiedam vertegenwoordigd door een nieuwe organisatie: de Stichting Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW).
De HOW neemt de belangenbehartiging over van het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO). Vandaag is de officiële bekendmaking.

Tot nu toe trad het SOBO op als vertegenwoordiger van de huurders van Woonplus.
Het SOBO heeft een bredere doelgroep: huurders van diverse verhuurders, kopers, VvE’s en diverse sociale partners. Ingegeven door de Woningwet en de behoefte om meer rechtstreeks met de eigen huurders te overleggen, startte Woonplus dit voorjaar het traject voor de oprichting van een nieuwe onafhankelijke huurdersorganisatie.

Rol van de HOW
De HOW is een stichting die het collectief van huurders van Woonplus Schiedam vertegenwoordigt. De huurdersorganisatie overlegt met Woonplus over onderwerpen als het onderhoud van woningen, de huurprijzen en plannen voor het slopen van woningen. Daarnaast kan de HOW zelf onderwerpen op de overlegagenda zetten en kunnen deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg.

Bestuur
Het bestuur van de HOW bestaat uit maximaal zeven leden. Zes huurders, met uiteenlopende achtergrond, leeftijd en ervaring en wonend in verschillende Schiedamse buurten, hebben zich voor de op te richten stichting gemeld en vormen nu het bestuur. Naast drie geboren Schiedammers bestaat het HOW-bestuur uit leden die werden geboren op Curacao, in Bosnië en in Rotterdam.
Milli Ramazan (33, Nieuwland) is vrijwilliger bij het Promotieteam Nieuwland.
Jolanda van Wijnen (54, Zuid) kwam in beeld vanwege haar kritische inzet voor de bewoners van de Wetenschappersbuurt.
Jan van Oossanen (66, Groenoord) is actief in de Huurdersbelangenvereniging Groenoord waar hij o.a. waakt over onderhouds- en stookkosten.
Lubi Bencun (44, Centrum, penningmeester) viel op door haar inzet voor een schone, hele en veilige buurt in de binnenstad.
Minelfa Koranchie (24, Nieuwland, secretaris) toonde zich een kritische huurder toen zaken rond haar woning niet zo goed verliepen.
Theo Schoenmakers (64, Centrum, voorzitter) is volgens zijn twitteraccount “wereldberoemd in Schiedam en omstreken”.

Voor meer informatie:
Theo Schoenmakers
Voorzitter
Huurdersbelangen Organisatie Woonplus
tel: 06 42 14 05 04
mail: schoenmakers@aol.nl

Richard Hegeman
Voorzitter Communicatieadviseur Woonplus Schiedam
tel: (010) 204 52 62 / 06 51 56 19 26
mail: rhe@woonplus.nl