Maand: november 2017

Terugblik themabijeenkomst veiligheid

Terugblik Themabijeenkomst Veiligheid

Hoe (on)veilig is Oost? Daarover gingen ruim honderd bewoners, ambtenaren en professionals op maandag 20 november 2017 met elkaar in gesprek tijdens de Themabijeenkomst Veiligheid.

De cijfers uit de Veiligheidsindex wijzen erop dat de wijk feitelijk veiliger is geworden. Het gevoel van veiligheid onder de bewoners is echter (nog) niet toegenomen.
Aan de hand van een aantal stellingen legden Sjoerd Top (politie) en Mario Stam (gemeente) de zaal de dilemma’s voor waar hun organisaties dagelijks mee te maken hebben. Want wat heeft nu meer zin: dat de politie preventief surveilleert of dat agenten in burger iemand op heterdaad kunnen betrappen? En als geld en mankracht maar één keer kunnen worden ingezet, willen bewoners dan liever dat het zwerfafval en de hondenpoep worden opgeruimd of dat overbewoning wordt aangepakt? En hoe zien zij een rol voor zichzelf weggelegd in het creëren van een veilige leefomgeving?

Na het eten konden de aanwezigen acht verschillende workshops bezoeken, over onder meer brand- en inbraakpreventie, de aanpak van huiselijk geweld en hoe je wietplantages en babbeltrucs herkent.

De avond werd afgesloten met de uitreiking van de Oost Pact Door-speld aan Oosterlingen die een positieve bijdrage leveren aan een schoon, heel en veilig Oost. Deze eer viel ten deel aan twee bekende gezichten: Aad Hoogstad en Siegfried Koning zijn al jaren actief in de wijk, onder meer als lid van Buurtpreventie. De ‘aanmoedigingsspeld’ was voor Jeannette Nieuwenhuizen, die zich als betrokken bewoner én communicatieadviseur voor Oost inspant.

Binnenkort verschijnt een nieuwsbrief met een uitgebreidere terugblik op de themabijeenkomst. De foto’s vind je op Facebook.

Wintertijd – DISCOTIJD!!

Voor kinderen en jongeren zijn er de komende tijd drie winterdisco’s in Wijkcentrum Oost:

1.  vrijdag 17 nov – Sensation White (witte dresscode)
2.  vrijdag   8 dec – Winterparty
3.  Vrijdag 26 jan – Nieuwjaarsparty

De kinderen (8 t/m 12) trappen iedere keer af:
van 18:30 – 20:00 uur

Daarna volgen de jongeren (13 t/m 16):
van 20:00 – 21:30 uur

Toegang: 1 eurootje, kaartjes aan de deur.

Gezocht: wijze Schiedammers met hart voor hun wijk.

Gezocht: wijze Schiedammers met hart voor hun wijk

De gemeente is op zoek naar bewoners die het college van burgemeester & wethouders willen adviseren over de besteding van een deel van de wijkbudgetten.

Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen een bijdrage uit het wijkbudget vragen. Ze doen dat voor straat- en wijkactiviteiten voor jong en oud,
denk aan sport-en spelmiddagen en wijkfeesten. Het geld kan ook bestemd worden voor het opfleuren van de wijk, denk aan kunst, speeltoestellen
en beplanting.

Elke wijk heeft een regiegroep: Spaland-Sveaparken, Oost, Groenoord, Kethel, Nieuwland, West, Centrum, Zuid en Woudhoek.
Elke regiegroep bestaat uit maximaal zeven inwoners; zij beoordelen de aanvragen en beslissen mee over welke aanvraag voor hún wijk wel en welke niet geld krijgt uit het wijkbudget.
Een regiegroep komt een paar keer per jaar bijeen om samen de ingekomen aanvragen te bespreken. Met de voorbereiding mee is een lid per jaar tussen de
15 en de 25 uur bezig.

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Darius Spencer (van Wijkontwikkeling) via 010-2191029 of dm.spencer@schiedam.nl.
Tot en met 30 november 2017 kunnen geïnteresseerde wijkbewoners zich bij hem aanmelden. Meer informatie over de wijkbudgetten en de rol en werkwijze van het regieteam staat op schiedam.nl/hetisjouwwijk

Hoe gaat het verder?

U hebt een gesprek met de wijkprocesmanager die de regiegroep begeleidt. Hij/zij zal u onder andere vragen waarom u bij de regiegroep wilt.
Naast motivatie is het ook van belang dat de regiegroep een goede afspiegeling is van de wijk. Uiteindelijk adviseert de wijkprocesmanager het college van burgemeester en wethouders dat de nieuwe regiegroep-leden officieel benoemt.